Vuosikokous
Paikka: Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki
Time: 25.5.2011 19:30

Paikalla: 30 jäsentä, toimivasta hallituksesta Lasse Ziegler, Markus Hjort, Antti Tarvainen ja Lasse Koskela.

§1 Kokouksen avaus

Lasse Ziegler avasi kokouksen 19:30.

§2 Kokouksen roolit

Puheenjohtaja: Lasse Ziegler
Sihteeri: Lasse Koskela
Pöytäkirjan tarkastajat: Marko Taipale ja Ari Tanninen
Ääntenlaskijat: Krista Jäntti ja Antti Tarvainen

§3 Kokouksen laillisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi sähköpostitse 11.5.2011, täyttäen vaatimukset kokouskutsun lähettämisestä vähintään viikkoa ennen kokousta.

§4 Kokouksen työjärjestys

Vasco Duarte käytti puheenvuoron tulevan hallituksen valinnasta. Tämän johdosta asiasta päätettiin keskustella työjärjestyksen kohdassa §8. Työjärjestys hyväksyttiin tällä muutoksella yksimielisesti.

§5 Vuoden 2010 tilinpäätös

Lasse Ziegler ja Markus Hjort esittelivät vuoden 2010 tilinpäätöksen ja tasekirjan. Asiasta ei esitetty kysymyksiä.

§6 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden yksimielisesti.

§7 Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Jäsenmaksu päätettiin yksimielisesti pitää 0 eurossa.

§8 Uuden hallituksen valinta

Hallitukseen päätettiin yksimielisesti valita jälleen täydet 5 jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdolle asettuivat Heimo Laukkanen ja Lasse Ziegler. Äänestyksen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Heimo Laukkanen 18:lla äänellä. (Ziegler 4 ääntä.)

Vasco Duarte käytti puheenvuoron esittääkseen mallin, jonka mukaan hallitukseen valittaisiin jäseniä. Hannu Kokko käytti puheenvuoron esittäen, että hallitukseen valitaan “vähintään yksi nörtti, joka koodaa päivittäin.”

Hallitukseen ehdolle esitettiin:

  • Jussi Mononen
  • Martin von Weissenberg
  • Katja Zorina

Lisäksi toimivasta hallituksesta ehdolle asettuivat:

  • Lasse Ziegler
  • Markus Hjort
  • Lasse Koskela

Äänestyksessä laskettiin 30 ääntä joista jokainen osoitti neljä ehdokasta. Yksi ääni hylättiin osoittaen liian monta ehdokasta. Yksi ääni osoitti vain yhden ehdokkaan. Äänestyksen perusteella hallitukseen valittiin Laukkasen lisäksi Jussi Mononen (28 ääntä), Martin von Weissenberg (27 ääntä), Katja Zorina (26 ääntä) ja Markus Hjort (20 ääntä). (Ziegler 8 ääntä, Koskela 4 ääntä.)

§9 Valitaan tilintarkastaja

Tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT Seppo Pitkänen. Varatilintarkastajaksi valittiin Ari Tikka.

§10 Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita kokouskutsussa mainittuja asioita.

§11 Kokouksen päättäminen

Lasse Ziegler päätti kokouksen 20:17.

Leave a Comment