Agile Finland ry – Kutsu vuoden 2015 vuosikokoukseen

This message repeats in English below.

Tervetuloa Agile Finland ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Käydään läpi sääntömääräisiä asiat, tutustutaan toisiin aktiiveihin ja mahdollisesti kokouksen jälkeen käydään huuhtelemassa kuivat kokouspölyt kurkusta jossain lähialueen ravitsemusliikkeessä. Kokouksessa valitaan hallitus seuraavalle vuodelle ja JUURI SINÄ voisit olla yksi heistä. Lue lisää blogipostauksesta http://agile.fi/puuhayksiloita-etsitaan/

Aika ja paikka
Fraktio Oy & Druidi Oy (Pasilankatu 2, 00240 Helsinki)
Tiistai 5.5.2015 klo 18:00
Tarvittaessa lisäohjeita paikalle saapumiseksi antaa Jussi Markula, 040 505 9053

Käsiteltävät asiat
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Parhain terveisin, Agile Finland ry:n hallitus

– – – – – –

Agile Finland ry – Invitation to annual meeting 2015

Welcome to Agile Finland ry annual meeting. First we’ll go through all the things we are obligated by the law in the official part. After that there is more relaxed networking and hanging out with other activists, probably in some restaurant near by. One section in the official agenda is the selection of board members for association and YOU could be one of them. Read more from blog post at http://agile.fi/puuhayksiloita-etsitaan/

Location and date
Fraktio Oy & Druidi Oy (Pasilankatu 2, 00240 Helsinki)
Tuesday 5.5.2015 at 18:00
If you need assistance to find your way to the meeting place, please call Jussi Markula, 040 505 9053

Agenda
Meeting agenda is stated in the rules of the association.

1. Opening the meeting
2. Appoint chairman and other meeting officials
3. Stating the legality and ability to make decisions
4. Approving the agenda
5. Annual report and fiscal figures
6. Closing of the books and issuing freedom of responsibility
7. Approval of action plan, budget and membership fees for fiscal year 2015
8. Electing the chairperson and the board for next season
9. Electing the auditor for next season
10. Other issues
11. Ending the meeting

Welcome!
Best regards, board of Agile Finland ry

Olli Pietikäinen

Leave a Comment