• Event Time:

ENROLL HERE: https://goo.gl/forms/mHmtXkYnWcQXNdI83 

Session will be in English is any English-speakers are joining.

Talks:

Maaret Pyhäjärvi: Modern Agile – ketteryyden uudet periaatteet

Tämän päivän ketteryydellä on monet kasvot. Yksi puhuu Scrumista, toinen Leanista, kolmas systeemiajattelusta. Modern Agile (http://modernagile.org) on tapa jäsentää ketteryyden perusperiaatteet: Auta ihmisiä onnistumaan, Toimita arvoa jatkuvasti, Edellytä turvallisia olosuhteita ja Kokeile ja opi nopeasti. Mitä opittavaa olisi niiltä jotka kokevat jo kasvaneensa ulos ketteryydestä kun toiset vasta aloittelevat?

Antti Kirjavainen: Muutos ketterään toimintatapaan vaatii uudenlaista johtamista

Ketteryydessä on kyse oppimisen kiihdyttämisestä ja mukautumiskyvystä. Nykyisen toimintaympäristön tuomat vaatimukset oppimisen nopeudelle ja mukautumiskyvylle asettavat myös vanhat johtamisopit kyseenalaisiksi. Meidän tulee kehittää uudet tavat organisoida ja johtaa.

Mihin periaatteisiin ketterän tietotyön organisoiminen ja johtaminen sitten perustuu? Antti kertoo kuinka ketterä johtaminen eroaa perinteisistä johtamisen malleista. Periaatteet kuvataan tosimaailman esimerkein firmoista ympäri maailmaa, mukaan lukien organisaatiot, joita Antti on auttanut kehittämään ketterää toimintamallia ja sen johtamista.

Maaret Pyhäjärvi

Leave a Comment