Ketterän omistajuuden ABC on ensimmäinen Agile Finlandin ketterän ostamisen ja omistajuuden trackin tapaaminen. Jatkossa tarkoituksena on kokoontua aamutapahtumiin 3 kk välein.

Tervetuloa tapaamiseen Codento tiloihin (Vuorikatu 14, Kaisaniemi) to 22.5. klo 8.30-10.30!

Ilmoittautuminen: http://ketteranomistajuudenabc.eventbrite.com/

OHJELMA

8.30 Jani Ruuskanen: Ketterän omistajuuden ABC
Valtorin (aiemmin Valtion IT-palvelukeskus VIP) kokemuksia ketterän ostamisen ja omistajuuden aloittamisesta: Miten pääsee alkuun? Mitä rooleja ja koulutusta tarvitaan? Mikä hankintamalli ketterälle kehitykselle kannattaa valita?

9.00 Keskustelua ohjatusti 
(fasilitoimassa Marika Leed, GS1 ja Karoliina Luoto, Codento)

10.15 Mitä aiheita haluaisit tulevaisuudessa nähdä ketterän ostamisen ja omistajuuden tapaamisissa? 
Jo kertyneitä ehdotuksia ainakin: Käytettävyys ketterässä, miten se tehdään?; Rajausten vaikutus – miten teknologiset tai toimintatapojen suuntaavat ketterää kehitystä? Mistä ne tulevat ja onko niistä hyötyä vai haittaa, ja milloin kumpaakin?; Mitä ketteryys on ja mitä se ei ole? – Läpinäkyvyys, vapaus, vastuu ja muut arvot; Arvo ja priorisointi – miten hallitsen lopputuloksen arvoa suhteessa liiketoimintaan?; Roolit ja dialogi – miten eri ketterät roolit voivat tukea toisiaan?; Luottamus tilaaja-toimittajayhteistyössä – miten sitä rakennetaan ja mihin se riittää?; Pilotointi – miten siitä saadaan paras hyöty irti?; Osaamisen hallinnointi – varmistaminen, tilaaminen, laajentaminen jne.; Proxy-PO – tuomion kätyri vai realismia?; Sidosryhmien osallistaminen ja sitouttaminen – miten se tehdään?

10.30 Tapaaminen päättyy

Mikäli et pääse tapaamiseen mutta haluat verkottua aiheen ympärillä, tervetuloa keskustelemaan ja kehittelemään:

Agile Finlandin ketterän ostamisen ja omistajuuden tapaamisia organisoivat ainakin yllä mainitut Jani Ruuskanen, Marika Leed ja Karoliina Luoto. Järjestelyporukkaan on tervetullut kuka tahansa yrityskentän tai julkisen sektorin ketterän asiakkuuden aiheista kiinnostunut.